Fjernundervisning

– et meget aktuelt begreb i disse Corona-tider. Men hvad stiller vi op med det?

Nu er vi nogle måneder inde i den nye Corona-hverdag. De små elever er sendt i skole igen – de store må vente (forhåbentlig kun) lidt endnu. En anderledes måde at holde skole på har udfordret de fleste – for hvordan transformerer vi vores daglige almindelige klasseundervisning til et online og digitalt klasserum?

Det er vigtigt at kunne læse, skrive og regne! Men i dag er det faktisk ikke nok – fremtidens medarbejdere skal i høj grad kunne samarbejde med andre, oplære sig selv og møde nye udfordringer med åbent sind. Hvis denne tankegang skal oversættes til skolen, skal eleverne opleve muligheder for undersøgende praksisser, elevproduktioner, samarbejde og formidling, så de får mulighed for at være nysgerrige, kreative og bevarer lysten til at lære.

På denne måde er fjernundervisningen faktisk som en gave – for her skabes et mulighedsrum, hvor vi sammen med vores elever kan eksperimentere med medier og digitale værktøjer – og skabe nogle rammer, som giver eleverne lyst til at lære. Når vi laver fjernundervisning, skal vi altså tænke MED de digitale medier og værktøjer og lade vores elever bruge dem aktivt.

Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen siger at: “I de produktive processer er eleverne engagerede, og de fastholder fokus på læreprocesserne. De forholder sig undersøgende i forhold til det faglige indhold, de videndeler, samarbejder og forhandler aktivt med hinanden. Elevernes digitale produktion er således en stærk læringsform.” I forlængelse af det, siger Mitchel Resnick, leder af forskningsgruppen Lifelong Kindergarten ved MIT Media Lab, at det er vigtigt at give børn og unge muligheder for at udvikle kreativ tænkning. Han mener, at børn og unge skal vokse op til at kunne tænke og handle kreativt – det er meget vigtigere end at lære specifikke fakta.

Men hvordan gør vi så?

Rigtig mange gør sig for tiden erfaringer med at bruge forskellige digitale mødesteder og værktøjer. Online møder er blevet det nye normale – og det er dejligt at kunne se hinanden trods alt. Vi skal dog også give vores elever mulighed for at bruge digitale medier og værktøjer på kreative måder til at løse faglige problemstillinger.

Der findes mange samarbejdsplatforme, hvor eleverne kan producere, skrive, dele og samarbejde med hinanden. Mange programmer og apps giver også eleverne mulighed for at samarbejde og producere fagligt indhold sammen (hver for sig).

Digitale produktioner giver ofte eleverne mulighed for at bruge multimodale redskaber og dermed arbejde med forskellige udtryks- og formidlingsformer (tekst, billede, lyd etc.) på én gang. Derfor skaber det også muligheder for at differentiere og gøre undervisningen relevant og udfordrende for alle – f.eks. kan elever, der har svært ved at læse og skrive, optage deres ord som en lydfil eller udtrykke sig gennem billeder i stedet for gennem tekst.

skoletube.dk findes der mange gode digitale værktøjer – ligesom der findes et hav af apps og programmer til pc og mac, som understøtter samarbejde og kreativitet.

Inspiration til fjernundervisning

emu.dk kan du finde 10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen i skolen. Rådene bygger bl.a. på rapporten “Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning” fra Danmarks Evalueringsinstitut 2016. Her beskrives det, hvordan det understøtter elevernes 21. århundredes kompetencer, når undervisningen er kendetegnet ved at være elevcentreret, undersøgende og samarbejdsorienteret. Ligesom det kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater, når de arbejder med digitale egenproduktioner og bruger digitale værktøjer til at facilitere egne læreprocesser.

demonstrationsskolernes hjemmeside er der beskrivelser af fem undervisningsforløb som inspiration til at udvikle innovativ undervisning med brug af medier og digitale værktøjer.

Desuden findes der virkelig mange dygtige lærere derude, som gerne deler deres erfaringer og undervisningsforløb med os – så en simpel søgning på internettet giver en masse god inspiration og viden.

Læs også denne artikel på folkeskolen.dk, hvor du får 5 gode råd til online undervisning.

God fornøjelse med det derude!
Lad os stå sammen – hver for sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.