profilbillede1

Om mig

”If it doesn’t challenge you – it doesn’t change you”
(Fred Devito)

Lærer, underviser, cand.pæd. i it-didaktisk design, kreativ sjæl, koordinator, arbejdshest, perfektionist, livsnyder og storforbruger af medier – er nogle af de beskrivelser, man kan sætte på mig. Jeg er uddannet lærer i 2002 med linjefag i dansk, madkundskab, billedkunst og idræt, og fra 2002-2016 har jeg været ansat i folkeskolen.

Innovation, medier og teknologier i den didaktiske og pædagogiske ramme har altid haft min store interesse, og jeg har i min undervisning haft et fokus på, at, eleverne er skabende og producerende – med såvel analoge som digitale medier. Dette fik jeg for alvor lov til at være med til at påvirke, da Odder Kommune i januar 2012 satte 1:1 iPad projektet i gang, som betød, at elever, lærere og pædagoger på alle kommunens skoler fik en iPad til rådighed. Jeg har siden arbejdet med iPads i undervisningen som springbræt ind i innovative processer – og jeg har således arbejdet videre med visionen om eleven som skabende og innovativ producent.

Grundet min interesse for dette felt samt et ønske om at udvikle læringsdesigns i forskellige kontekster fik jeg i 2014 orlov fra mit arbejde og gik i gang med at læse en kandidatuddannelse i it-didaktisk design på Aarhus Universitet. I august 2016 blev jeg færdig som cand.pæd. i it-didaktisk design – med en afsluttende kandidatafhandling med en empirisk undersøgelse af elever og læreres medieforståelser og disses betydning for brugen af medier i undervisningen.

Nu arbejder jeg som selvstændig underviser og udvikler af undervisningsmidler og læringsdesigns. I portfolio kategorien ses de forskellige projekter, jeg har arbejdet med.

Privat bor jeg lige syd for Aarhus med min mand og mine to børn.