Skærmbillede 2019-03-21 kl. 16.11.27

”If it doesn’t challenge you – it doesn’t change you”
(Fred Devito)

Lærer, underviser, cand.pæd. i it-didaktisk design, kreativ sjæl, koordinator, arbejdshest, perfektionist, livsnyder og storforbruger af medier – er nogle af de beskrivelser, man kan sætte på mig. Jeg er uddannet lærer i 2002 og blev cand.pæd. i it-didaktisk design i 2016.

Jeg har lavet min egen lille “én-mandshær”, hvor jeg arbejder som selvstændig underviser og udvikler af undervisningsmaterialer og læringsdesigns. I portfolio kategorien ses de forskellige projekter, jeg har været involveret i.

Elevinvolverende processer, kobling til virkeligheden, medier og teknologier i den didaktiske og pædagogiske ramme har altid haft min store interesse. Jeg har i min undervisning altid haft et fokus på, at, eleverne er aktive, skabende og handlende. Jeg har arbejdet med iPads i undervisningen som springbræt ind i innovative processer – og har således arbejdet videre med visionen om eleven som skabende og innovativ producent.

IMG_3235

IMG_1349.jpg