Udvikling af undervisningsmaterialer

 

Formidling og facilitering med et særligt innovativt didaktisk fokus

[/vc_row_inner]

Med en baggrund som folkeskolelærer gennem 14 år og med en cand.pæd. i it-didaktisk design fra Aarhus Universitet har jeg stor viden og erfaring om centrale teorier, begreber og tendenser indenfor udvikling af undervisning og læring særligt med fokus på innovative designprocesser.

Med min store praksiserfaring samt teoretiske baggrund bevæger jeg mig i det didaktiske felts potentialer i forhold til pædagogiske, didaktiske og læringsmæssige sammenhænge i både uddannelsesinstitutioner, organisationer og uformelle læringskontekster. 

Jeg tilbyder:

  • design af innovative undervisningsmidler
  • udvikling, igangsættelse og gennemførelse af både individuelle og kollektive innovative og it-didaktiske lærings- og udviklingsforløb 
  • oplæg og facilitering af workshops med fokus på innovative designprocesser og brug af digitale medier. 
  • formidling til lærere og pædagoger eller andre interessenter om innovation og det digitale didaktiske felt

Portfolio